Alert Section

Ysgol Uwchradd Cei Connah


Bydd y cynllun arfaethedig yn Ysgol Uwchradd Cei Connah yn disodli'r bloc Dylunio a Thechnoleg (D&T) presennol, bloc Celf a Thechnoleg Bwyd. 

Bydd y prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif newydd hwn yn gweld dymchwel y bloc tri llawr presennol a darparu mynedfa ac ardal weinyddol dros dro, ynghyd â bloc deulawr newydd, sy'n cynnwys Gweinyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Technoleg Bwyd, Celf a Dylunio, darpariaeth addysgu ychwanegol, gofod swyddfa, toiledau, darpariaeth asesadwy, lifft, grisiau, ystafell beiriannau ac yn amodol ar gyllid sydd ar gael, moderneiddio cladin ar y bloc chwaraeon presennol.

Mae Kier Construction wedi eu penodi i gwblhau'r dylunio ac adeiladu ar gyfer y prosiect hwn.

Dechreuodd y gwaith adeiladu yn Haf 2017 a bydd y contractwr yn sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl i ddysgwyr a'r gymuned leol, gyda dyddiad cwblhau cynlluniedig yn gynnar yn 2019 ar gyfer Cyfnod 1.

Cylchlythyrau:

Cylchlythyrau 15/1/18  
Cylchlythyrau 3/4/18 

Ffotograffau Safle:

Diweddariad Ionawr 2018
Diweddariad Chwefror 2018  
Diweddariadd Mawrth 2018   
Diweddariadd Ebrill 2018  
Diweddariadd Mai 2018      
Diweddariadd Mehefin 2018  
Diweddariadd Gorffennaf 2018  
Diweddariadd Awst 2018
Diweddariadd Medi 2018   
Diweddariadd Hydref 2018   
Diweddariadd Tachwedd 2018   

Cerrig Milltirallweddol:

Newyddion Diweddaraf: Seremoni Torri Tir Ionawr 2018
Llun: Seremoni Torri Tir Ionawr 2018

Newyddion Diweddaraf: Llofnodi'r trawst yn Ysgol Uwchradd Cei Connah Mawrth 2018
Llun: Llofnodi'r trawst yn Ysgol Uwchradd Cei Connah  

Newyddion Diweddaraf: Capsiwl amser wedi'i gladdu yn Ysgol Uwchradd Cei Connah Gorffennaf 2018  
Lluniau: Capsiwl Amser