Hyfforddiant


Training 670

Mae yna nifer o gyfleoedd i gael mynediad at hyfforddiant.

  • Datblygu'r Gweithlu - Gall Cynorthwywyr Personol gael mynediad at hyfforddiant trwy Dîm Datblygu'r Gweithlu Cyngor Sir y Fflint 
  • Dysgu ar-lein – mae Cyngor Sir Sir y Fflint wedi ymuno â Gray Matter Learning i gynnig dros 50 o gyrsiau ar-lein

Mae llawer o asiantaethau allanol yn cynnig dysgu am ddim.

Coleg Cambria 

ACAS 

Open University 

Mae eich darparwr yswiriant yn cynnig cyrsiau ar-lein - gwiriwch eich porth

Eraill

Dysgu Adfer a Lles Sir y Fflint - Ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n dioddef gyda'u hiechyd meddwl a'u gofalwyr 

Hwb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru