Alert Section

Taflenni Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol


Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth? 

Addasiadau yn eich cartref - Canllaw i'r broses gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl.

Llinellgofal - Mae gwasanaeth monitro larwm argyfwng rhoi'r gallu i alw am gymorth pa bryd bynnag yr angen yn codi i chi.

Dewis.Cymru

Arolygiaeth.gofal.Cymru

Offer i'ch Helpu gyda'ch Anabledd - Yn egluro pa gyfarpar y Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu. 

Teleofal 

Rôl y Tîm Dirprwyaeth - Mae’r Tîm yn darparu cymorth arbenigol i bobl ddiamddiffyn yr ystyrir nad ydynt yn gallu rheoli eu harian eu hunain yn feddyliol neu’n gorfforol.

Atwrneiaeth Arhosol


Taliadau

Taliadau am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol
Taflen Wybodaeth Talu am Ofal Preswyl
Taflen Wybodaeth Codi Tâl am Wasanaethau Gofal Cymunedol
Taflen Wybodaeth Cynllun Taliadau Gohiriedig

Plant

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 

Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol i Blant 

Gwasanaethau Cymdeithasol Gweithdrefn Gwyno a Rhoi Sylwasau