Alert Section

Iaith Gymraeg

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol

Y Gymraeg yn Sir y Fflint

Mae'r Gymraeg yn un o ieithoedd lleiafrifol cryfaf Ewrop a chredir mai hi yw'r iaith hynaf yn Ewrop heddiw

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

Ar 7 Rhagfyr, bydd sefydliadau ar draws Cymru yn cydweithio i hyrwyddo hawliau'r Gymraeg

Gymraeg i'r Fusnes

Sut y gall defnyddio Cymraeg yn y gweithle helpu eich busnes?

Dysgu Cymraeg

Meddwl am ddysgu Cymraeg neu wella eich sgiliau siarad Cymraeg? Mae miloedd o oedolion ledled Cymru'n dysgu Cymraeg, pam na ddewch chi'n un ohonyn nhw?

Safonau Iaith Gymraeg

Bydd Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Sir y Fflint yn cael ei ddisodli gan y Safonau Iaith Gymraeg newydd ar 30 Mawrth 2016