Alert Section

Y Gymraeg yn Sir y Fflint


Rydym yn falch o’n diwylliant a’n treftadaeth ieithyddol; mae’r Gymraeg yn un o ieithoedd lleiafrifol cryfaf Ewrop a chredir mai hi yw’r iaith hynaf yn Ewrop heddiw. Nododd Cyfrifiad 2011 bod 19% o’r boblogaeth Gymreig dros dair oed yn dweud eu bod yn medru siarad yr iaith.

Mae’r Gymraeg yn iaith fywiog a gellir ei chlywed yn y gweithle, mewn ysgolion, siopau, caffis a thafarndai. Mae gan Gymru ei sianel deledu Gymraeg ei hun - S4C, a gorsaf radio Gymraeg BBC Radio Cymru

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu’r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai’r dyfodol. 

Mae’r Cyngor yn credu bod parchu ac ateb anghenion a dewisiadau ieithyddol ei gwsmeriaid yn ganolog i ofal cwsmer da ac effeithiol. Rydym yn buddsoddi’n barhaus mewn datblygu gweithwyr i sicrhau eu bod nhw’n datblygu ac yn defnyddio sgiliau Cymraeg yn y gweithle. 


Y Gymraeg a diwylliant Cymreig
Yr Eisteddfod Genedlaethol yw gŵyl genedlaethol Cymru. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod a diwylliant Cymreig.

Sir y Fflint

Cymru

2001

Cyfrifiad

2011 Cyfrifiad

2001 Cyfrifiad

2011 Cyfrifiad

%

No.

%

%

%

Pawb dros 3+

-

146,940

-

-

-

Yn gwybod dim Cymraeg

78.6%

116,736

79.4%

71.6%

73.3%

Yn deall Cymraeg llafar yn unig

4.4%

7,503

5.1%

4.9%

5.3%

Yr holl siaradwyr Cymraeg

14.4%

19,343

13.2%

20.5%

19.0%

Siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg

10.9%

13,650

9.3%

16.3%

14.6%