Hafan > Preswyl > A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r

E
 • E-Anfonebu
  Disgrifiad
  Canllawiau, cyngor a chefnogaeth ar gyfer y system E-Anfonebu newydd.
 • ECO-Flex: Grant Tuag At Wella Effeithlonrwydd Ynni
  Disgrifiad
  Cynllun grant yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) sy'n galluogi cwsmeriaid sy'n profi tlodi tanwydd i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.
 • E-filio
  Disgrifiad
  E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Gyngor. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.
 • E-Gaffael ar gyfer Cyflenwyr
  Disgrifiad
  Arweiniad, cyngor a chymorth ar gyfer y system E-Gaffael newydd
 • E-Gylchgrawn
  Disgrifiad
  Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.
 • Eich Cyngor
  Disgrifiad
  Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.
 • Eich hawl i ategu a chwyno
  Disgrifiad
  Canllaw i ddefnyddio Trefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Eiddo Cymeradwy
  Disgrifiad
  Adeiladau ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil yn Sir y Fflint a sut i wneud cais a gymeradwywyd.
 • Eiddo Cymeradwy
  Disgrifiad
  Adeiladau cymeradwy yn Sir Y Flint ar gyfer priodasau, partneriaethau sifil
 • Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2016
  Disgrifiad
  Eich Cyngor, Eich Gwasanaethau
 • Ein Sir Y Fflint, Ein Dyfodol 2017
  Disgrifiad
  Our Flintshire Our Future 2017 Public Engagement Events
 • Ein Sir y Fflint, Ein Dyfydol 2019 – 2020
  Disgrifiad
  Medium Term Financial Strategy 2019-20
 • EMagRedirect
  Disgrifiad
  Flintshire E-Magazine Subscription
 • E-Notifications Registration
  Disgrifiad
  E-Notifications are the new way to receive your Housing Benefit and Council Tax Reduction award letter. Instead of getting a traditional paper notification we will send your documents by e-mail.
 • Enwi a Rhifo Strydoedd
  Disgrifiad
  O 1 Ebrill 2017, mae'n fwriad gan Gyngor Sir y Fflint i godi tâl am eu gwasanaeth enwi a rhifo strydoedd.
 • Esblygiad Eithafol
  Disgrifiad
  Esblygiad Eithafol
 • Estyn Adroddiadau Arolygu
  Disgrifiad
  Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae'n arolygu ansawdd a safonau.
 • Etholiadau a Cofrestru Etholiadol
  Disgrifiad
  Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Etholiadau a Cofrestru Etholiadol
 • Etholiadau Ewropeaidd
  Disgrifiad
  Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau) yn cynrychioli un o 12 ardal ranbarthol y DU yn Senedd Ewrop
 • Etholiadau Senedd Ewrop (Cymru) 2019
  Disgrifiad
  Etholiadau Senedd Ewrop (Cymru) 2019
 • Events Form

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol