Hafan > Preswyl > A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r

P
 • Paratoi at y Gaeaf
  Disgrifiad
  Cyflwyniad i sut mae'r Gwasanaethau Stryd yn paratoi ar gyfer y gaeaf
 • Parciau a chefn gwlad
  Disgrifiad
  Ddysgu am ogoniant Sir y Fflint sydd ar garreg eich drws.
 • Parcio - gweld yr holl feysydd parcio
  Disgrifiad
  Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio
 • Parcio dirwyon a gorfodi
  Disgrifiad
  Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi'n ôl i'ch cerbyd
 • Parcio Dirwyon A Gorfodi
  Disgrifiad
  Parcio Dirwyon A Gorfodi Sir y Fflint
 • Partneriaethau Sifil
  Disgrifiad
  Gall cyplau o'r un rhyw sy'n dymuno ffurfioli eu perthynas wneud hynny drwy gofrestru fel partneriaeth sifil.
 • PDFs Gwaith Ffyrdd
  Disgrifiad
  Gweler y gwaith ffordd presennol ar ffurf PDF y gellir ei lawrlwytho
 • Penderfyniadau cynllunio a Pwyllgor
  Disgrifiad
  Gweld penderfyniadau neu gael copïau, sut rydym yn gwneud penderfyniadau, mathau o benderfyniad a beth sy'n digwydd wedyn
 • Permitted Development Rights
  Disgrifiad
  Find out if you need planning permission and what else you should consider
 • Planning Register
  Disgrifiad
  Flintshire County Council Planning applications search system
 • Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol
  Disgrifiad
  Yma, cewch wybodaeth sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
  Disgrifiad
  Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.
 • Poblogaidd
  Disgrifiad
  Tudalennau poblogaidd
 • Polisi a Datganiad Preifatrwydd Staff
  Disgrifiad
  Er mwyn cydymffurfio â'i ymrwymiadau a'i gyfrifoldebau cytundebol, statudol a rheoli, rhaid i'r Cyngor brosesu data personol yn ymwneud â'i staff.
 • Polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb
  Disgrifiad
  Polisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb
 • Polisi Anghenion Gofal Iechyd
  Disgrifiad
  Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.
 • Polisi Cwcis
  Disgrifiad
  Manylion ein polisi cwcis
 • Polisi Goleuadau Stryd Drafft
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi goleuadau stryd presennol I ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, ac I greu'r ôl-troed carbon lleiaf bosibl.
 • Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid
  Disgrifiad
  Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Polisi Preifatrwydd
  Disgrifiad
  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.
 • Polisi Torri Gwair
  Disgrifiad
  Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth torri gwair mewn nifer o leoliadau a phrif gyfleusterau o amgylch y Sir
 • Prentisiaethau yn Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Prentisiaethau yn Sir y Fflint
 • Preswyl
  Disgrifiad
  Ydych chi'n byw yn Sir y Fflint? Yn yr adran hon mae gwybodaeth a gwasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor a all fod o ddiddordeb i chi.
 • Priodasau
  Disgrifiad
  Manylion ar priodasau sifil a phartneriaethau sifil
 • Problemau talu eich Anfoneb
  Disgrifiad
  Manylion am yr hyn i'w wneud os ydych yn cael trafferth i wneud taliadau
 • Profi cyflenwadau dwr
  Disgrifiad
  Caiff cyflenwadau dŵr preifat a chyhoeddus eu monitro i sicrhau nad yw'r dŵr yfed yn y Sir yn peryglu iechyd.
 • Prydau Ysgol
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Flint wedi ymrwymo i fwyta'n iach ac mae'n gweithio'n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion.
 • Pythefnos Gofal Maeth
  Disgrifiad
  Pythefnos Gofal Maeth

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol