Alert Section

Dod o hyd i Denant

Gall ein Tîm Cefnogi Landlord gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth i sefydlu contract meddiannaeth newydd

Gall ein Tîm Cefnogi Landlord gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth i sefydlu contract meddiannaeth newydd, o ddarparu gwasanaeth paru tenantiaid o’n Cofrestr Tai, i gwblhau rhestrau eiddo, rhoi cefnogaeth gyda blaendaliadau drwy fondiau a grantiau yn ogystal â rhent ymlaen llaw. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm drwy ffonio 01352 703811 neu e-bostio LandlordSupport@flintshire.gov.uk.

Gallwch ddilyn ein sianeli Facebook a Twitter drwy ddilyn y dolenni isod: