Alert Section

Newyddion a Digwyddiadau i Landlordiaid ac Asiantau Rheoli

Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint

Dydd Iau 14 Medi 2023

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae ein Fforwm Landlordiaid nesaf ar 14 Medi wedi’i ohirio. Byddwn yn eich diweddaru chi, unwaith y bydd dyddiad newydd wedi’i bennu.

Yn y cyfamser, rydym yn deall bod yr holl newidiadau i ddeddfwriaeth a’r argyfwng costau byw wedi bod yn ergyd fawr i Landlordiaid. Hoffem wybod pa wybodaeth a chymorth rydych yn dymuno i ni eu darparu fel eich awdurdod lleol a sut gallwn wella ein fforymau yn y dyfodol.

Mae croeso i chi anfon e-bost at Landlord.support@flintshire.gov.uk er mwyn rhannu eich barn gyda ni.  

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i ddeddfwriaeth, grantiau ac ati, ymunwch â'n rhestr bostio Landlordiaid ac Asiantau yn 
https://public.govdelivery.com/accounts/UKFLINTSHIRE/signup/35052


Gallwch hefyd ddilyn ein sianeli Facebook a Twitter drwy ddilyn y dolenni isod: