Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

**23/03/2020 This service is currently suspended**  

Rydym wedi adolygu’n polisi casglu gwastraff i wella’n perfformiad ymhellach ac i sicrhau arbedion hanfodol.  Yn y gorffennol, rydym wedi bod yn dosbarthu cynwysyddion ailgylchu fel blychau glas a bagiau ailgylchu ond, o 1 Mehefin 2015 ymlaen, ni fyddwn yn gallu rhoi’r rhain i chi. Bydd angen i bobl Sir y Fflint gasglu’r eitemau hyn o safleoedd ar hyd y lled y Sir. *Ni fydd angen ichi dalu amdanynt a byddwn yn dal i roi biniau du/brown ar olwynion i chi. 

Darllenwch y canllawiau a ganlyn cyn gwneud cais am eitemau; os ydych yn cael cymorth gan y swyddogion casglu, ewch yn syth i bwynt 2. 

Sut i wneud cais am eitemau i ddal deunyddiau i’w hailgylchu: (blychau glas, glas bagiau)

1.  Penderfynwch o ba safle rydych am gasglu’r eitemau

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Deunyddiau o’r Cartref (neidio’r safleoedd):

 • Rockliffe - Chester Road, Oakenholt CH6 5SF
 • Maes Glas - Parc Busnes Maes Glas Rhif 2, Maes Glas CH8 7GJ
 • Sandycroft - Prince William Avenue, Glannau Dyfrdwy, CH5 2QZ
 • Yr Wyddgrug - Ffordd Nercwys, Nercwys Yr Wyddgrug CH7 4ED
 • Bwcle - Globe Way, Bwcle CH7 3LY

Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu:

 • Bwcle - Llyfrgell, Precinct, Bwcle, CH7 2EF
 • Cei Connah - Llyfrgell, Wepre Drive, Cei Connah, CH5 4HA
 • Y Fflint - Heol yr Eglwys, y Fflint, CH6 5BD
 • Treffynnon - Hen Neuadd y Dref, Treffynnon, CH7 2EF
 • Yr Wyddgrug - Llyfrgell, Earl Road, Yr Wyddgrug CH7 1AP 

(Does dim angen cyfeirnod casglu i gasglu eitemau o Ganolfan Sir y Fflint yn Cysylltu)

Canolfan Gymuned:

 • Canolfan Gymuned Sandy Lane, Sandy Lane, Saltney, CH4 8UB (Canolfan heb oruchwyliaeth – cysylltwch â Veronica Gay: 07790 751690 i drefnu i wneud cais am gynhwysydd ailgylchu)
 • Canolfan Deuluoedd Gogledd Sir y Fflint Wledig, Nant-y-Gro, Gronant, Sir y Fflint, LL19 9YP - drwy apwyntiad yn unig - Sara Jackson: 01745 859710 / 07824 418052.

2.  Cysylltwch â’r Gwasanaethu Stryd i ofyn am yr eitemau.

Cewch gyfeirnod unigryw, a bydd hwn yn bwysig gan y bydd ei angen arnoch pan fyddwch yn casglu’r eitemau o’r safle rydych wedi’i ddewis. Gallwch gysylltu â’r Gwasanaethau Stryd drwy lenwi’r ffurflen isod (cofiwch nodi’r safle) neu ffoniwch 01352 701234.  (Does dim angen cyfeirnod casglu i gasglu eitemau o Ganolfan Sir y Fflint yn Cysylltu)

**23/03/20 This service is currently suspended**

Ffurflen gais ar-lein - Eitemau Ailgylchu

Llenwch y ffurflen ar-lein - biniau du/brown

3.  Ar ôl cael eich cyfeirnod, ewch i’r safle rydych wedi’i ddewis. Bydd angen i chi ddangos dogfen sy’n profi lle’r ydych yn byw hefyd.  Rhowch y wybodaeth i’r swyddog ar y safle a bydd yn rhoi’r eitemau i chi. 

*Rydym yn monitro’r stoc yn ofalus felly ni fyddwch yn  gallu mynd i safle arall i gasglu’r eitemau.