Alert Section

Digital Unite

400+ o ganllawiau sut yn cynnwys ystod eang o destunau digidol.

Ysgrifennwyd gan arbenigwyr pwnc a diweddarwyd yn rheolaidd, mae’r canllawiau yn berffaith ar gyfer cefnogi eraill gyda sgiliau digidol neu i wella eich gwybodaeth eich hun.   Cliciwch ar y lluniau isod i weld rhai o’r canllawiau a gynigir.  

Digital-Unite-Computer
Sgiliau Sylfaenol Cyfrifiaduron
Mae dechrau defnyddio cyfrifiaduron yn gallu teimlo fel ymweld â gwlad dramor - mae pethau’n edrych yn gyfarwydd ond nid ydych yn gallu siarad yr iaith ond mae dod i arfer gyda nhw yn llawer haws na dysgu iaith newydd.  
Digital-Unite-Email
Email
Un o’r pethau cyntaf y dylech ei wneud yw paratoi e-bost, gan ei fod am ddim ac yn ffordd hawdd i gadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau a’r prif ddull a ddefnyddir gan sefydliadau i anfon gohebiaeth atoch chi.
Digital-Unite-Internet
Y Rhyngrwyd
Mae’r rhyngrwyd wedi newid y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau.   Mae’n gyffrous ac yn rymusol, ond hefyd yn frawychus. Mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle i ddechrau a sut i lywio’r llwyth enfawr o wybodaeth a gynigir. 
Digital-Unite-Security
Diogelwch
Yn union fel y byddech yn gwybod i gloi drws y tŷ cyn gadael neu gadw eich bag yn agos atoch mewn torf, mae yna hefyd reolau syml i gadw’n ddiogel ar-lein fydd yn eich cadw chi a’ch gwybodaeth yn ddiogel.  
Digital-Unite-Hobbies
Hobïau a Diddordebau

Pan mae’n dod i’n diddordebau, dod o hyd i wybodaeth neu gael hwyl, mae’r rhyngrwyd yn cynnwys posibiliadau newydd anhygoel.  Mae’r canllawiau canlynol yn dangos i chi pa mor hawdd yw gwneud yn fawr o’r pethau cyffrous, hwyliog a defnyddiol a gynigir gan y rhyngrwyd.  
Digital-Unite-Shopping
Siopa
Gellir bancio, siopa ac ymgeisio ar gyfer gwasanaethau’r llywodraeth ar-lein. Mae yna hwyl diddiwedd i’w gael wrth chwilio am fargeinion a phori drwy’r ystod enfawr o gynnyrch wrth siopa ar-lein yn ogystal â chyfleustra gwneud taliadau ac ymgeisio am fudd-daliadau ar-lein.   
Digital-Unite-Photography
Ffotograffiaeth
Mae storio atgofion drwy luniau yn haws nag erioed gyda chyfrifiaduron gan eu bod yn cynnig y gallu i’w storio’n ddiogel, argraffu eich copïau eich hun a’u rhannu gydag eraill ynghyd â llawer mwy.  
Digital-Unite-TV
Teledu
Bellach, mae’n bosibl gwylio rhaglenni teledu rydych wedi eu colli a ffilmiau nad oeddech yn meddwl y byddech byth yn
eu canfod eto - i gyd ar-lein. Bydd ein canllawiau yn dweud sut. 
Digital-Unite-Music
Cerddoriaeth a Sain
Un o’r newidiadau mwyaf chwyldroadol a gyflwynwyd gan y rhyngrwyd yw’r ffordd yr ydym yn gwrando ar gerddoriaeth, y radio a chynnwys sain arall.  Yn sydyn, mae bron popeth yr ydych yn dymuno gwrando arno ar gael drwy glicio ar y lygoden. 
Digital-Unite-Smartphones
Ffonau clyfar
Mae ffonau clyfar a llechen pwerus, cyfleus ac aml-bwrpas y ddau beth allweddol yn y byd o gyfrifiaduron symudol sy’n tyfu’n gyflym.