Alert Section

Cadw'n Ddiogel Ar-lein

"syrffio heb boeni" – adnoddau am ddim i'ch cadw yn ddiogel ar-lein

Pan rydych ar-lein, mae’n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel.  I amddiffyn eich hun, mae’n bwysig eich bod yn dilyn rheolau diogelwch syml.  Mae gan National Cyber Security Centre (NCSC) lawer o gyngor a gwybodaeth, er enghraifft:

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o ymgeision anghyfreithiol i gael eich gwybodaeth bersonol er mwyn dwyn cyfrineiriau, data neu arian.  Y risgiau mwyaf cyffredin yw:

  • Hacio 
  • e-bost gwe-rwydo – os ydych yn cael e-bost ‘gwe-rwydo’ amheus, Gallwch eu  ‘hanfon’ i  report@phishing.gov.uk a bydd yr NCSC yn ymchwilio 
  • meddalwedd maleisus 

Adnoddau, cyngor a chanllawiau 

Mae llawer o gyngor a chefnogaeth ar gael i'ch helpu i aros yn ddiogel ar-lein: 

Gallwch hefyd gael cyngor a chanllawiau arbenigol ar ddiogelwch ar-lein plant/myfyrwyr o: