A i Z i'r Gwasanaethau'r


H
 • Hamcanion Cydraddoldeb Strategol.- Hymgynhoriad
  Disgrifiad
  Hamcanion Cydraddoldeb Strategol.- Hymgynhoriad
 • Hamdden a Thwristiaeth
  Disgrifiad
  Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau a diddordebau a fydd at ddant pawb ac yma cewch wybodaeth a fydd yn eich helpu i gymryd rhan ynddynt.
 • Hanes a Threftadaeth o Lyfrgelloedd Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Hanes a Threftadaeth o Lyfrgelloedd Sir y Fflint
 • Hawl i Brynu
  Disgrifiad
  Deddfwriaeth sy'n diddymu'r Hawl i Brynu yn derbyn Cydsyniad Brenhinol
 • Hawlen sgip
  Disgrifiad
  Mae'n rhaid i chi gael hawlen i roi sgip sbwriel ar ffordd gyhoeddus
 • Hawlfraint - ailddefnyddio gwybodaeth sector cyhoeddus
  Disgrifiad
  Cyngor ac arweiniad
 • Hawliau tramwy cyhoeddus
  Disgrifiad
  Gallwch weld y rhwydwaith hawliau tramwy, hawliau a chyfrifoldebau a chael atebion i gwestiynau cyffredin
 • Help i Ofalwyr
  Disgrifiad
  Gwybodaeth i Ofalwyr a chysylltiadau defnyddiol
 • Home
  Disgrifiad
  Welcome to the Newydd Catering and Cleaning website.
 • Home
  Disgrifiad
  Mae Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgell yn Sir y Fflint yn newid. O 1 Medi 2017, bydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, cwmni elusennol sy'n eiddo i'r gweithwyr, yn rheoli gwasanaethau hamdden, llyfrgell a threftadaeth y Cyngor.
 • Home
  Disgrifiad
  Taliadau Uniongyrchol
 • Home
  Disgrifiad
  Uniquely-placed Flintshire is the gateway to Wales, but don't rush through. Stop a while, and let us help you discover this truly lovely county.
 • Home
  Disgrifiad
  Uniquely-placed Flintshire is the gateway to Wales - but don't rush through: stop a while, and let us help you discover this truly lovely county. If it's a beach holiday, a weekend break, a bit of retail therapy or simply a day out with the family,
 • Housing Benefit and Council Tax Reduction Application Form
  Disgrifiad
  If you're on a low income and finding it difficult to pay all or part of your rent, you may be able to get Housing Benefit.
 • Hyfforddi a datblygu'r gweithlu
  Disgrifiad
  Gallwch siarad ag ymgynghorydd sgiliau profiadol i'ch helpu i adolygu eich strategaeth bresennol a'ch helpu i gyrraedd y nodau yr ydych wedi'u pennu ar gyfer eich busnes.
 • Hygyrchedd
  Disgrifiad
  Accessibility page explaining how Flintshire is committed to meeting the accessibility standards for website users.
 • Hysbysiad digwyddiad dros dro
  Disgrifiad
  Os ydych chi'n dymuno cynnal digwyddiad ad hoc mae'n rhaid i chi gyflwyno hysbysiad digwyddiad dros dro i'ch awdurdod trwyddedu lleol
 • Hysbysiad preifatrwydd
  Disgrifiad
  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol
 • Hysbysiad Preifatrwydd
  Disgrifiad
  Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Cofrestru
 • Hysbysiad Preifatrwydd
  Disgrifiad
  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.
 • Hysbysiad Preifatrwydd
  Disgrifiad
  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol
 • Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Canolfan Gyswllt
  Disgrifiad
  Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer dibenion Canolfan Gyswllt
 • Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau
  Disgrifiad
  Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau
 • Hysbysiad tŵr oeri
  Disgrifiad
  Mae'n rhaid i chi hysbysu eich awdurdod lleol neu eich cyngor dosbarth ynghylch tŵr oeri neu gyddwysydd anweddu.
 • Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg
  Disgrifiad
  Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.