A i Z i'r Gwasanaethau'r


L
 • Labelu bwyd a chynhwysion
  Disgrifiad
  Gyda Iechyd yr Amgylchedd, mae'r Gwasanaeth Safonau Masnach yn gyfrifol am sicrhau bod pob adeilad sy'n gwerthu bwyd yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelwch Bwyd.
 • Lawrlwytho ap Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Oes angen i chi roi gwybod am broblem, cael gafael ar wybodaeth leol neu roi gwybod i ni am rywbeth? Nawr gallwch lawrlwytho ein Ap!
 • Leisure Centre Contact Details
  Disgrifiad
  Opening times, addresses and telephone numbers.
 • Lleihau'r Dreth Gyngor
  Disgrifiad
  Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.
 • Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg
  Disgrifiad
  Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?
 • Lleoliadau profiad gwaith
  Disgrifiad
  Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.
 • Lleoliadau Sydd ar Gael
  Disgrifiad
  Lleoliadau Sydd ar Gael
 • Llety Rhent Preifat
  Disgrifiad
  Os ydych yn dymuno rhentu tai yn y sector preifat, angen help i ddod o hyd i'ch blaendal neu landlord, yna ewch i'n tudalennau sector rhentu preifat ar flintshirehousing.co.uk
 • Llifogydd
  Disgrifiad
  Beth i'w wneud os bydd llifogydd
 • Llifogydd a draeniad
  Disgrifiad
  Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr
 • Llwybrau Trefi a Threftadaeth
  Disgrifiad
  Camwch yn ôl mewn amser a darganfod gorffennol Sir y Fflint, o gestyll i adfer diwydiannol, bryngaerau a henebion
 • Llyfrgelloedd
  Disgrifiad
  Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.
 • Llywodraethwyr
  Disgrifiad
  Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.
 • Love Lane Car Boot Sale Mold
 • Lwfans maethu
  Disgrifiad
  lwfans maethu ac taliad gofalwr
 • Lwfansau Cynghorwyr
  Disgrifiad
  Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr