A i Z i'r Gwasanaethau'r


F
 • Farchnad Yr Wyddgrug
  Disgrifiad
  Mae marchnad stryd wedi bod yn yr Wyddgrug ers y canol oesoedd a hon yw'r farchnad fwyaf a'r orau yng ngogledd Cymru a'r Gororau hyd heddiw.
 • Ffioedd
  Disgrifiad
  Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint
 • Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru
  Disgrifiad
  Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint
 • Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint
  Disgrifiad
  Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint
 • Fforwm Mynediad Lleol
  Disgrifiad
  Gwelwch Fforwm Mynediad Lleol ar gyfer Cefn Gwlad
 • Fforwm Sirol - Hafan
  Disgrifiad
  Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.
 • Ffrwydron trwydded
  Disgrifiad
  Rhaid i fusnes gael trwydded neu fod wedi'i gofrestru i storio ffrwydron, gan gynnwys tân gwyllt a gedwir er mwyn eu gwerthu
 • Ffurflen Treth Cyngor
  Disgrifiad
  Ffurfflen am Treth Cyngor
 • Ffurflenau Adrethi Busnes
  Disgrifiad
  Ffurflen am Adrethi Busnes
 • Ffurflenni Budd-daliadau
  Disgrifiad
  Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor
 • Ffyrdd a Theithio
  Disgrifiad
  Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy
 • Fine Art Exhibition
 • Flintshire Integrated Youth Provision
  Disgrifiad
  Supporting all young people from aged 11-25 including those young people who are leaving care
 • Free School Meal Application Form
  Disgrifiad
  Free school meals will be provided for pupils whose parents receive: Universal Credit, Income Support, Income Based Jobseekers Allowance, Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999, Income-related Employment and Support Allowance, Child Tax Credit - provided they are not entitled to Working Tax Credit and their annual income does not exceed £16,190.
 • FSM Payment
  Disgrifiad
  Set up FSM payments
 • FSM-Normal
  Disgrifiad
  fsm free school meal
 • Fy Cynghorwyr
  Disgrifiad
  Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.
 • Fy Nghyfrif
  Disgrifiad
  Bydd Fy Nghyfrif yn caniatáu i chi gael mynediad i ran o'n gwefan a fydd yn cynnwys gwybodaeth sydd o ddiddordeb personol i chi a bydd modd i chi addasu'r cynnwys i gyd-fynd a'ch dymuniadau a'ch diddordebau unigol chi.
 • Fy nghyfrifon
  Disgrifiad
  Gwasanaeth ar-lein yw 'Fy Nghyfrifon i' sy'n caniatáu i chi weld manylion eich Cyfrif Treth Gyngor